Drone i nasjonalparken - 8000,- takk

Image: Sven Teschke
Licence: CC BY-SA 3.0-de
via Wikimedia Commons
Image: Sven Teschke Licence: CC BY-SA 3.0-de via Wikimedia Commons

Som kjent er det ikke lov å fly drone... i nasjonalparken og noen andre av verneområdene våre.

I april i år ble forvalter fra flere varslet om en YouTubevideo med lange sekvenser filmet med drone i Svånådalen - tatt opp i september 2019. Styret valgte i sak 25/2020 å anmelde forholdet.

Droneflygeren ble ilagt et forelegg på kr 8 000,- som er vedtatt.

Saken har vært unntatt offentlighet inntil påtalespørsmålet var avgjort.

Her er saken i nasjonalparkstyret...

Filmen ligger forøvrig fortsatt ute - noe nasjonalparkstyret er lite fornøyd med.

Mer om regler for bruk av drone hos oss...

CSB (Publisert:01.10.2020 Sist endret:10.05.2021)